جزییات افزونه

01C2104093
شماره افزونه
01C2104093
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops cylindrica HOST
محصول
jointed goat grass
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
E1563 27/54
نام افزونه
cyl E1563 27/54
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 August 2000
منبع جمع‌آوری
کنار جاده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
KGZHOL-00
شماره جمع‌آوری
E1563 27/54
موقعیت محل جمع‌آوری
3 km V of Kemin, 100 km of Bishkek, 3 km to KAZ
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۵۴۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:32bc6d6f-cabd-4616-8a4e-b7a5a17a1fac
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد