جزییات افزونه

MRGB00021
شماره افزونه
MRGB00021
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
AKIBAE
مجموعه داده‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:331e6566-dd93-4140-8952-c0517aea21dc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 February 2019
ایجاد شد
27 February 2019