جزییات افزونه

AzGR-5133
شماره افزونه
AzGR-5133
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
1 September 2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos lophoptera Boiss.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Bukulu chashir
شناسه دیگر
azeDER-123 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-123 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-123
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 September 2000
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-123
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:34f0d1f7-e62d-4472-a4ed-1b76e008eff3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016