جزییات افزونه

SMD NVC
شماره افزونه
SMD NVC
کد موسسه
CIV066
تاریخ اکتساب
20 September 1969
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cocos
گونه
نام علمی
Cocos nucifera
محصول
Coconut
نام محصول ارائه شده
coconut
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:34f964dd-9f9b-4300-8c84-31254747c28a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
داده ارائه نشد
ایجاد شد
داده ارائه نشد