جزییات افزونه

MAP00524
شماره افزونه
MAP00524
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
محصول
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
21 September 1999
منبع جمع‌آوری
علفزار
موقعیت محل جمع‌آوری
Njivice
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۱۵۸۰۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۵۳۸۶۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۹۳٫۲۵٫۴۸٫۶۱۲٫۷۱۶٫۳۱۸٫۷۱۸٫۵۱۵٫۴۱۱٫۴۷٫۲۴٫۶
میانگین دما [°C]۵٫۹۶٫۴۹٫۲۱۲٫۷۱۷٫۱۲۰٫۸۲۳٫۵۲۳٫۲۱۹٫۹۱۵٫۴۱۰٫۴۷٫۷
بیشینه دما [°C]۹۹٫۷۱۳۱۶٫۸۲۱٫۵۲۵٫۳۲۸٫۴۲۷٫۸۲۴٫۵۱۹٫۳۱۳٫۷۱۰٫۸
بارش ماهانه [mm]۱۱۰۹۱۸۹۸۷۸۹۸۹۷۱۷۷۱۲۲۱۵۴۱۵۸۱۴۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۲٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۶٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۷۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۵۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۵۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۳۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۴۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:36315e0f-01a1-4a6c-91a2-e3403f17fa64
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد