جزییات افزونه

GUMP-TI00156
شماره افزونه
GUMP-TI00156
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
March 26, 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903356
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium incarnatum L.
نام محصول ارائه شده
Carnation clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903356 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903356 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2000-0621
نام افزونه
Heusers Ostsaat
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
S-2000-0621
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:37338534-f969-4dfe-a7ee-9e8098d7e23f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد