جزییات افزونه

GR 164
شماره افزونه
GR 164
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
January 15, 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
avance
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:37dff8e7-e761-4e38-8ebb-7f26220c0279
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد