جزییات افزونه

MSC0002
شماره افزونه
MSC0002
کد موسسه
ITA394
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
آرایه‌بندی
جنس
Medicago
نام علمی
Medicago sativa L.
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
lucerne
نامهای افزونه
نام افزونه
Classe
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:38a1b483-d474-4ec4-b19c-f815bd759267
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014