جزییات افزونه

01C0100520
شماره افزونه
01C0100520
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1952
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
S-LV Kuzgi-Bugdaj(Tadjikistan); S-LV Ura-Tjubinskij rajon(Tadjikistan);
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 29911
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 29911 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 29911 RUS001
نام افزونه
Grekum 433
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:38d4cf29-6a43-4b49-9195-a4c66bea7278
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد