جزییات افزونه

NC004481
شماره افزونه
NC004481
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
محصول
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
VF1081 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Jaen, Martos
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۷۲۴۷۲۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۹۶۶۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۵۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۵۴٫۴۶٫۵۸٫۳۱۱٫۳۱۵٫۸۱۹٫۳۱۹٫۲۱۶٫۲۱۱٫۵۷٫۲۴٫۲
میانگین دما [°C]۷٫۳۸٫۹۱۱٫۵۱۴۱۷٫۴۲۲٫۸۲۶٫۹۲۶٫۴۲۲٫۵۱۶٫۷۱۱٫۵۸
بیشینه دما [°C]۱۱٫۲۱۳٫۵۱۶٫۶۱۹٫۷۲۳٫۵۲۹٫۹۳۴٫۶۳۳٫۷۲۸٫۹۲۲۱۵٫۹۱۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۶۹۷۱۸۵۶۳۴۶۱۵۵۵۲۴۵۴۶۳۷۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۶٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۷٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸
بارش سالانه [mm]
۵۷۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3990f4fb-2dd9-44b4-9c45-7be6a2228e02
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد