جزییات افزونه

05X1300898
شماره افزونه
05X1300898
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1993
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Linum
گونه
نام علمی
Linum usitatissimum L.
نام محصول ارائه شده
flax
نامهای افزونه
نام افزونه
Colonia
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:399ccbe1-72af-495e-8c63-b7bfd28f80a4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد