جزییات افزونه

01Z5200034
شماره افزونه
01Z5200034
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
PI 538320
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus cruentus L.
نام محصول ارائه شده
purple amaranth
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI 538320 USA020
شماره افزونه اهداکننده
PI 538320 USA020
نام افزونه
K 283
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3a955cbb-a012-4ae4-a090-af8ef6062cba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد