جزییات افزونه

26207
شماره افزونه
26207
کد موسسه
ISR002
تاریخ اکتساب
25 June 2014
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
Prfe0303280514
توضیحات
נוה צוף
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 May 2014
منبع جمع‌آوری
بوته‌زار
شماره جمع‌آوری
Prfe0303280514
موقعیت محل جمع‌آوری
Samaria Mountains
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Ofra Friedmann
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۲٫۰۰۹۴۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۱۱۰۵۵۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۹۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۶٫۸۷٫۱۷٫۹۱۰٫۴۱۴٫۴۱۷۱۹۱۹٫۷۱۸٫۱۱۵٫۸۱۲٫۶۸٫۷
میانگین دما [°C]۱۱۱۱٫۵۱۳٫۱۱۶٫۶۲۱۲۳٫۳۲۴٫۹۲۵٫۴۲۴۲۱٫۹۱۷٫۹۱۳٫۱
بیشینه دما [°C]۱۵٫۲۱۶۱۸٫۴۲۲٫۸۲۷٫۶۲۹٫۷۳۰٫۹۳۱٫۲۲۹٫۹۲۸۲۳٫۲۱۷٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۴۲۱۰۹۷۸۱۹۴۱۳۷۵۱۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۸٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۲٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۶٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۱٫۸
بارش سالانه [mm]
۵۶۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۷۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3b4779ba-8362-43cf-884d-92b2e4bb2f88
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
2 December 2018