جزییات افزونه

NC010539
شماره افزونه
NC010539
کد موسسه
ESP025
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Citrus
گونه
نام علمی
Citrus sinensis (L.) Osbeck
نام محصول ارائه شده
Naranjo
نامهای افزونه
نام افزونه
Parson Brown
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
December 1980
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3c02be65-38c0-4e56-90c1-cbca96269f1a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد