جزییات افزونه

AzGR-4334
شماره افزونه
AzGR-4334
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 12, 1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Eryngium
گونه
نام علمی
Eryngium campestre L.
نام محصول ارائه شده
sea-hally,eryngo
نامهای افزونه
نام افزونه
Iri zimbirtikan
شناسه دیگر
DERMAN-97 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-97 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-97
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 12, 1998
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-97
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3cfefb91-21a3-4505-86c1-240ddb0d9817
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016