جزییات افزونه

AzGR-5245
شماره افزونه
AzGR-5245
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
14 July 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
گونه
نام علمی
Crataegus pseudoheterophylla Pojark.
نام محصول ارائه شده
manzanilla
نامهای افزونه
نام افزونه
Gafgaz yemishani
شناسه دیگر
azeDER-264 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-264 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-264
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 July 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-264
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3d58ac79-0dd9-4b2a-84bb-1769ebd877ed
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶