جزییات افزونه

GR 398
شماره افزونه
GR 398
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 October 1990
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
902542
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium temulentum L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
902542 DEU273
شناسه دیگر
902542 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
902542 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3d70e161-a916-4a17-8828-401f930d2786
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد