جزییات افزونه

244
شماره افزونه
244
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Gossypium
گونه
نام علمی
Gossypium armourianum
محصول
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3da3d45f-c41d-4244-82c9-53e5c7bb122c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد