جزییات افزونه

PEG 4
شماره افزونه
PEG 4
کد موسسه
DEU146
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Peganum
گونه
نام علمی
Peganum harmala L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
D 5269 DEU146
نام افزونه
uspan [vernacular name]
شماره جمع‌آوری
T 524
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
17 May 1990
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
*MITTELAS-90
شماره جمع‌آوری
T 524
موقعیت محل جمع‌آوری
Bazar von Kabodien, Südwest-Tadzikistan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3dbfae70-deaf-4fe9-9e76-a09dc2595df9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد