جزییات افزونه

OVC0001
شماره افزونه
OVC0001
کد موسسه
ITA394
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Onobrychis
نام علمی
Onobrychis viciifolia Scoop.
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
sainfoin
نامهای افزونه
نام افزونه
Lupin
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3e25c498-fdec-427a-82f5-17189e8d48bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
9 January 2014