جزییات افزونه

GUMP-TP00206
شماره افزونه
GUMP-TP00206
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 July 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
FRA060
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
RK-014-E97
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RK-014-E97 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
RK-014-E97 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9912
نام افزونه
Marcom
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9912
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3e2a0260-d6b2-4361-8b8b-166bc41f705e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد