جزییات افزونه

MB 20
شماره افزونه
MB 20
کد موسسه
USA004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
8 August 1994
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum berthaultii HAWKES
Crop
Potato
محصول
potato
نامهای افزونه
نام افزونه
BCB N263-055
شناسه دیگر
BCB N263-055
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3f63099f-a98a-4b0e-82e4-178c66346de9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد