جزییات افزونه

AzGR-4329
شماره افزونه
AzGR-4329
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
August 13, 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Rorippa
گونه
نام علمی
Rorippa amphibia (L.)Besser
نام محصول ارائه شده
watercress
نامهای افزونه
نام افزونه
Sudjak ajigusheppeyi
شناسه دیگر
DERMAN-89 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-89 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-89
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 13, 1997
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-89
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3fd65f7f-7268-4072-9f99-0988e2baacea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016