جزییات افزونه

NC000337
شماره افزونه
NC000337
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04333
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
محصول
Avena
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04333 ESP080
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04333 ESP080
نام افزونه
AVENA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 October 1944
موقعیت محل جمع‌آوری
Castilla y Leon, Leon, Grajal de Campos
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۳۲۱۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۰۱۹۱۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۱۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۰٫۶‎−۰٫۱۲٫۹۴۷۱۰٫۵۱۲٫۲۱۲٫۷۱۰٫۲۶٫۳۳٫۷۲
میانگین دما [°C]۳٫۳۴٫۶۷٫۷۹٫۸۱۲٫۹۱۷٫۳۲۰۱۹٫۸۱۶٫۹۱۲۸٫۳۵٫۷
بیشینه دما [°C]۷٫۲۹٫۴۱۲٫۶۱۵٫۷۱۸٫۹۲۴٫۱۲۷٫۸۲۷۲۳٫۶۱۷٫۷۱۳۹٫۴
بارش ماهانه [mm]۳۹۳۷۳۲۴۷۵۲۴۳۲۳۲۵۳۷۵۴۶۲۵۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۶٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۴٫۵
بارش سالانه [mm]
۵۰۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۷۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۳۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:40113e3d-b2dc-42d4-a07b-f0f7d83079d8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 září 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد