جزییات افزونه

3082
شماره افزونه
3082
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
August 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
VT004/83
نام افزونه
MELISSA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT004/83
موقعیت محل جمع‌آوری
RETHYMNO-VISTAGI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4090fbc2-f4fc-4149-a546-4c899f20487d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد