جزییات افزونه

GUMP-TR00209
شماره افزونه
GUMP-TR00209
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
July 23, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU011
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-006-E-97
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-006-E-97 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
WEIK-006-E-97 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9889
نام افزونه
Lirepa
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9889
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:42ec9248-bc34-4c5a-b16b-bb31bc3de835
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد