جزییات افزونه

UD0400928
شماره افزونه
UD0400928
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR068
تاریخ اکتساب
2002
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
UKR068
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus sativus L. var. augulato-spucricus Nov.
نام محصول ارائه شده
vetchling
نامهای افزونه
شناسه دیگر
01152 UKR008
نام افزونه
Krasnograds'ka 9
شماره جمع‌آوری
00307
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00307
موقعیت محل جمع‌آوری
KHarkivs'ka obl.
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:43215180-de6d-4073-ab1a-3b79ecc3fc02
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد