جزییات افزونه

W6 19081
شماره افزونه
W6 19081
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
April 1996
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L.
محصول
Lettuce
نام محصول ارائه شده
lettuce
نامهای افزونه
نام افزونه
Blush
شناسه دیگر
W6 19081 USA126
شناسه دیگر
Blush
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:43be1f2e-97a2-42c6-a1bd-76c382af548a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد