جزییات افزونه

MS/LKA/001
شماره افزونه
MS/LKA/001
موسسه دارنده
کد موسسه
FJI049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
5 June 2013
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
ITC0213
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa sp.
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ITC0213 BEL084
نام افزونه
Banana
شناسه دیگر
MS/SRL/01 FJI049
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4479810f-2398-46ee-81e2-c1b3da1bc5b1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 December 2018
ایجاد شد
11 December 2018