جزییات افزونه

B01X0007
شماره افزونه
B01X0007
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
79411*10001n6
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
نام محصول ارائه شده
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
SL-71 /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:44c38b8f-8ab8-47d0-95b8-1cd45781f8e1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
28 October 2016