جزییات افزونه

NC001207
شماره افزونه
NC001207
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
May 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum (L.) Thell. subsp. vulgare (Vill.) MK.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Trigo
نامهای افزونه
نام افزونه
Trigo del pais
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1981
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C008
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Lugo, A Pobra do Brollon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۵۵۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۳۸۹۷۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۰۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۳۳٫۵۵٫۷۶٫۶۹٫۵۱۲٫۴۱۴٫۷۱۴٫۸۱۲٫۶۹٫۲۴٫۹۲٫۸
میانگین دما [°C]۶٫۱۷٫۷۹٫۹۱۱٫۴۱۴٫۵۱۷٫۸۲۰٫۴۲۰٫۵۱۷٫۹۱۳٫۶۸٫۹۶٫۶
بیشینه دما [°C]۱۰۱۱٫۹۱۴٫۱۱۶٫۲۱۹٫۵۲۳٫۳۲۶٫۱۲۶٫۴۲۳٫۲۱۸٫۱۱۳۱۰٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۰۳۹۷۹۰۷۰۶۸۴۴۲۳۲۷۵۷۹۱۱۱۲۱۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۰٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۶٫۸
بارش سالانه [mm]
۹۰۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۳۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:44d0b407-0fb4-4e95-b1ff-7a977dca0a9d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد