جزییات افزونه

AzGR-4307
شماره افزونه
AzGR-4307
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
15 July 1955
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oxyria
گونه
نام علمی
Oxyria digyna (L.)Hill
نام محصول ارائه شده
mountain
نامهای افزونه
نام افزونه
Hundur Tursheng
شناسه دیگر
DERMAN-46 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-46 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-46
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
15 July 1955
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-46
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:45028625-2c0d-4e37-86f1-87e7d9e31447
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016