جزییات افزونه

01C0103111
شماره افزونه
01C0103111
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
Yubilejnnaya osetii/Amphidiploide LB/Bezostaya
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 48761
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 48761 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 48761 RUS001
نام افزونه
bogarnaja 56
نام افزونه
Bogarnaya 56
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:46e9c207-2bce-4c69-a819-8973633f6e94
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد