جزییات افزونه

CR 39
شماره افزونه
CR 39
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
17 February 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هیبرید
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
865440
آرایه‌بندی
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica hybride
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
865440 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
865440 DEU273
نام افزونه
St. 2490
شناسه دیگر
865440 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48489922-ddd5-4012-b969-ed699cbbcc8d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد