جزییات افزونه

03C0601841
شماره افزونه
03C0601841
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
A.5737/82
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. vulgare
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
A.5737/82
نام افزونه
CI 11113
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48e2b5df-6a07-4ce7-b42b-65077c4a681d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد