جزییات افزونه

AzGR-5079
شماره افزونه
AzGR-5079
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
May 14, 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Adi chashir
شناسه دیگر
azeDER-124 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-124 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-124
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 14, 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-124
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:495e2260-fb54-4057-85b7-b94186d41ac9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016