جزییات افزونه

AzGR-5079
شماره افزونه
AzGR-5079
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
14 May 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
Adi chashir
شناسه دیگر
azeDER-124 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-124 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-124
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 May 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-124
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:495e2260-fb54-4057-85b7-b94186d41ac9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶