جزییات افزونه

GR 356
شماره افزونه
GR 356
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
25 April 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
FAL Braunschweig, Frau Oetmann, Germany
شماره افزونه اهداکننده
81
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
81
شماره جمع‌آوری
96
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
96
موقعیت محل جمع‌آوری
Hessen
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۳۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۷۵
مختصات مبهم
135
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۶‎−۳٫۴‎−۰٫۹۲٫۲۶۹٫۲۱۱۱۰٫۷۷٫۹۴٫۷۱‎−۱٫۸
میانگین دما [°C]‎−۱٫۲‎−۰٫۴۳۷۱۱٫۲۱۴٫۵۱۵٫۹۱۵٫۷۱۲٫۸۸٫۵۳٫۵۰٫۴
بیشینه دما [°C]۱٫۲۲٫۷۶٫۹۱۱٫۹۱۶٫۴۱۹٫۹۲۰٫۹۲۰٫۸۱۷٫۸۱۲٫۵۶۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۴۵۴۵۵۵۸۷۳۸۸۸۴۷۸۶۲۶۳۶۵۷۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۱٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۵٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۳٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۵٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۲۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۵۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۶۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:49e422d1-31f8-472b-a945-98396c9c6dcf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد