جزییات افزونه

W6 24942
شماره افزونه
W6 24942
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
24 February 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Medicago
گونه
نام علمی
Medicago rigiduloides E. Small
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
ICC 136800
شناسه دیگر
TJK03:03-019
شناسه دیگر
W6 24942 USA126
شناسه دیگر
NGRL 523 USA126
شناسه دیگر
ICC 136800
شناسه دیگر
KS 0803
شماره جمع‌آوری
03-019 TJK03
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 August 2003
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
TJK03:03-019
موقعیت محل جمع‌آوری
Cultivated field 11 km from TJK03:2 along road from Komsomolobad near Kaftarguzar village.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۸۴۱۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۰٫۱۳۳۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۳۳۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۹٫۷‎−۷٫۸‎−۲۳٫۸۷٫۲۱۰٫۷۱۳٫۲۱۲۶٫۹۲٫۴‎−۲٫۲‎−۶٫۲
میانگین دما [°C]‎−۵٫۲‎−۳٫۴۲٫۴۹٫۱۱۳٫۳۱۸٫۱۲۱۲۰٫۱۱۵٫۲۹٫۲۲٫۸‎−۲٫۱
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۶۱٫۱۶٫۸۱۴٫۴۱۹٫۵۲۵٫۵۲۸٫۸۲۸٫۳۲۳٫۶۱۶۸۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۸۷۹۲۱۴۵۱۲۸۱۳۱۳۰۱۳۵۶۵۲۵۷۸۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۹٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۹٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۸٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۳٫۶
بارش سالانه [mm]
۸۲۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۵۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4a812fd7-5448-46d4-9d36-2a8009aeb2f0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد