جزییات افزونه

GUMP-TR00116
شماره افزونه
GUMP-TR00116
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
24 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DNK061
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903407
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903407 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903407 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2403
نام افزونه
Klondike
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2403
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4a8a32ec-d7fd-4535-8758-3528fce71258
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد