جزییات افزونه

GUMP-TP00128
شماره افزونه
GUMP-TP00128
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU574
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903394
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903394 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903394 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2877
نام افزونه
ODENWAELDER
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2877
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4b49b6c4-d853-4ebe-9fb7-02025a0878b3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد