جزییات افزونه

GUMP-TR00115
شماره افزونه
GUMP-TR00115
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
24 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
BEL015
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903408
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903408 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903408 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0208
نام افزونه
MERWI
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0208
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4c4bbe7e-c706-40d9-81a6-ce4de92b7873
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد