جزییات افزونه

NA 60908
شماره افزونه
NA 60908
کد موسسه
USA151
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
9 September 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cotoneaster
نام علمی
Cotoneaster bacillaris Wall. ex Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
COT 88
شناسه دیگر
T&B 880328
شناسه دیگر
COT 88
شناسه دیگر
NA 60908 USA126
شماره جمع‌آوری
T&B 880328
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 October 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
T&B 880328
موقعیت محل جمع‌آوری
NWFP, Chitral, Booni.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۲۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۲٫۲۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۱۳۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۷‎−۴٫۴۰٫۸۶٫۳۹٫۸۱۴٫۵۱۶٫۳۱۶٫۱۱۱٫۸۶٫۸۱٫۷‎−۲٫۵
میانگین دما [°C]‎−۱٫۵‎−۰٫۱۵٫۳۱۱٫۴۱۵٫۵۲۱۲۲٫۹۲۲٫۶۱۸٫۴۱۳۷۱٫۵
بیشینه دما [°C]۲٫۷۴٫۲۹٫۹۱۶٫۶۲۱٫۲۲۷٫۵۲۹٫۶۲۹٫۱۲۵۱۹٫۳۱۲٫۴۵٫۶
بارش ماهانه [mm]۲۶۳۶۵۶۶۶۴۴۱۳۱۱۹۱۱۱۷۹۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۵٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۵٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۱
بارش سالانه [mm]
۳۲۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۶۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4d363345-c4e2-4f4e-b84e-6b36987b12f4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد