جزییات افزونه

MAP00980
شماره افزونه
MAP00980
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 31, 2000
منبع جمع‌آوری
بوته‌زار
موقعیت محل جمع‌آوری
Slatina
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
45.683333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
17.7
ارتفاع محل جمع‌آوری
125
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-3.6-1.81.45.39.613.114.413.710.76.42.0-1.6
میانگین دما [°C]-0.51.86.410.715.318.820.619.916.711.65.41.3
بیشینه دما [°C]2.65.411.316.221.124.626.826.322.816.79.04.2
بارش ماهانه [mm]46.046.043.065.075.0100.077.071.059.056.074.063.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
10.7
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
73.4
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
26.8
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-3.6
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
30.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
18.2
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
2.5
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
19.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
0.8
بارش سالانه [mm]
775.0
بارش گرمترین ماه [mm]
100.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
43.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
24.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
252.0
بارش خشکترین ماه [mm]
135.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
248.0
بارش سردترین منطقه [mm]
155.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4e035474-a7b4-4b2e-bcad-5a2d1fc7e076
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد