جزییات افزونه

01Z0100021
شماره افزونه
01Z0100021
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
نام افزونه
A 344
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4f19d2ee-eada-4b15-bfc1-200bc58b63bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد