جزییات افزونه

AzGR-4297
شماره افزونه
AzGR-4297
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
12 June 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Danae
گونه
نام علمی
Danae racemosa (L.)Moench.
نام محصول ارائه شده
danaya
نامهای افزونه
نام افزونه
Budagli danaya
شناسه دیگر
DERMAN-35 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-35 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-35
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 June 1984
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-35
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:520cab15-1dde-41bb-af1f-15b1171e0920
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016