جزییات افزونه

NC006299
شماره افزونه
NC006299
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L. subsp. faba var. minor Beck
نام محصول ارائه شده
Haboncillo
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGE001380 ESP004
شناسه دیگر
VF1097 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Castilla y Leon, Salamanca, Salamanca
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۹۶۸۶۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۶۶۳۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۰٫۱۰٫۴۲٫۸۴٫۲۷٫۶۱۱٫۳۱۳٫۴۱۳٫۳۱۰٫۷۶٫۶۲٫۴۰٫۵
میانگین دما [°C]۳٫۸۵٫۳۸٫۲۱۰٫۳۱۳٫۷۱۸٫۴۲۱٫۴۲۱٫۱۱۷٫۷۱۲٫۴۷٫۲۴٫۳
بیشینه دما [°C]۷٫۸۱۰٫۳۱۳٫۶۱۶٫۴۱۹٫۹۲۵٫۵۲۹٫۵۲۹۲۴٫۸۱۸٫۳۱۲٫۱۸٫۲
بارش ماهانه [mm]۳۴۳۱۳۱۳۵۴۹۳۱۱۲۱۱۳۱۴۱۴۹۴۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۱٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۰٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۰٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۴٫۴
بارش سالانه [mm]
۴۰۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۳۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:522ea2bb-bd87-4e45-8b67-93efd1b9c566
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد