جزییات افزونه

01B0101009
شماره افزونه
01B0101009
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1981
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
SVK005
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. vulgaris
محصول
beetroot
نامهای افزونه
نام افزونه
Arimona
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:52b95324-a532-426c-804a-e49237e7859d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد