جزییات افزونه

GUMP-LM00101
شماره افزونه
GUMP-LM00101
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
20 March 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD011
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906010
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906010 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906010 AUT001
نام افزونه
Gordo
شماره جمع‌آوری
S-2002-2900
توضیحات
for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2900
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:52bd9ae1-e203-421a-af31-47588e612214
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد