جزییات افزونه

UG0700226
شماره افزونه
UG0700226
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR075
تاریخ اکتساب
5 May 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Salvia
گونه
نام علمی
Salvia sclarea L.
نام محصول ارائه شده
sage
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
00032
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00032
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Kolomyia Experimental Station
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:53001e9e-6a19-4e3b-b239-b9768030ff41
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014