جزییات افزونه

GUMP-TP00124
شماره افزونه
GUMP-TP00124
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
FRA067
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903398
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903398 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903398 AUT001
نام افزونه
Tedi
شماره جمع‌آوری
S-2002-2705
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2705
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:543d31d0-5f8d-4692-b4d3-94d9d6cbf3e7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد